ADMITEREA LA FACULTATE 2012.

Mai este foarte putin ,numaratoarea inversa a inceput.Facultatile din intreaga tara isi vor deschide larg portile pentru viitori studenti.Înscrierile pentru intrarea în anul I de studii universitare încep luni la majoritatea instituţiilor de învăţământ superior de stat, concursul de admitere constând, la multe facultăţi, în probe scrise, în timp ce altele vor departaja candidaţii după media de la bacalaureat.

Mai jos va vom prezenta cate locuri sunt disponibile la principalele facultati din tara si care sunt criterile de selectie.

Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) organizează concurs de admitere în anul I de studii universitare de licenţă (cursuri de zi) cu durata de patru ani în cadrul a 15 facultăţi. Candidaţii se pot înscrie în perioada 16 – 21 iulie, concursul de admitere urmând să se desfăşoare în 23 şi 24 iulie.Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013 este de 4.750 de locuri finanţate de la bugetul de stat în acest an, dar şi locuri cu taxă Admiterea va avea loc pe baza a două probe scrise (test grilă) pentru opt dintre facultăţi sau după susţinerea unei probe orale-interviu şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat pentru celelalte şapte.

Test grilă vor da candidaţii care se înscriu la facultăţile Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine şi Ştiinţe Aplicate.

Pentru înscrierea la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este necesar un certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţii abilitate sau de Departamentul de Limbi Moderne din UPB, în urma unui test care va fi susţinut în 20 iulie.

Candidaţii pot fi admişi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat şi a unui interviu la facultăţile Inginerie Electrică, Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Inginerie Medicală, Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează cursuri şi în limba engleză, la toate programele de studiu, în condiţii ce vor fi stabilite la începutul anului universitar.

Candidaţii pot afla informaţii despre admiterea la UPB de pe site-urile universităţii – www.upb.ro şi http://admitere.upb.ro.

La Universitatea Bucureşti (UB), înscrierile pentru admiterea în anul I la studii de licenţă, programate iniţial în perioada 9 – 15 iulie, au fost prelungite cu câteva zile.

UB are disponibile 4.650 de locuri pentru anul I de studii de licenţă, în 20 de facultăţi.

Universitatea propune trei modalităţi de admitere, respectiv pe baza mediei de la bacalaureat, prin formula mixtă „probă scrisă plus bacalureatul” şi prin examen scris, au anunţat reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior.

Modalitatea de admitere variază în funcţie de forma de învăţământ, domenii şi specializări.

Astfel, pe baza mediei de la bacalaureat se va putea intra la facultăţile de Administraţie şi Afaceri (Administraţie publică, Administrarea afacerilor, Marketing), Biologie (Biologie, Biochimie, Ecologie şi protecţia mediului), Filosofie, Geografie (Geografie-Bucureşti ID, Geografia turismului – ID, Geografia mediului- ID), Geologie (Inginerie geologică, Geofizică), Istorie (Istorie, Istoria artei, Istorie – Sighişoara, Istorie), Limbi şi Literaturi Străine (Filologie Clasică, Rusă, Slave, Maghiară, Rromani, Studii iudaice, Limbi moderne aplicate), Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Pedagogie, Psihopedagogie specială) şi Teologie ortodoxă (Didactică, Asistenţă socială).

Admiterea prin examen scris sau test grilă va fi organizată la Drept (IF, ID – probe scrise la disciplinele Limba română şi Economie), la Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (Jurnalism, Comunicare şi Relaţii publice, Publicitate, Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice ID – probă scrisă din Limba română şi Creativitate şi expresivitate), la Litere (Comunicare şi Relaţii Publice IF – probă scrisă de patru ore la Limba Română şi o Limbă Străină), la Limbi şi Literaturi Străine (Engleză, Franceză , Germană, Neerlandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză , Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, Traducere şi interpretare – Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă – o probă scrisă de patru ore din două discipline), şi la Psihologie (Psihologie IF – o probă scrisă din tematică).

Pentru anumite forme de învăţământ, domenii şi specializări, majoritatea facultăţilor din UB propun formula mixtă de admitere, cu o probă scrisă şi media de la bacalaureat sau notele de la disciplinele de la bacalaureat relevante pentru domeniul ales de candidat, fiecare cu o anumită pondere. Aceste facultăţi sunt: Chimie (Chimie, Biochimie tehnologică, Radiochimie, Chimia mediului), Fizică (Fizică, Fizică în limba engleză, Fizică medicală , Biofizică, Fizică Informatică, Fizică tehnologică), Geografie (Geografie Bucureşti, Geografia turismului Bucureşti, Planificare teritorială Bucureşti, Hidrologie şi Meteorologie Bucureşti, Cartografie Bucureşti, Geografia Turismului Drobeta Turnu Severin, Geografia turismului Sighişoara, Geografia Turismului Călimăneşti, Planificare teritorială Drobeta Turnu Severin, Geografia mediului Bucureşti), Geologie, Limbi şi Literaturi Străine (Studii americane), Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatură străină, Etnologie, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Asistenţă managerială şi secretariat – Crevedia, Comunicare şi relaţii publice IFR, Ştiinţe ale informării şi documentării), Matematică şi Informatică (Matematică, Matematici aplicate, Matematică Informatică, Informatică, Tehnologia informaţiei, Informatică ID), Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF), Sociologie şi Asistenţă socială (Sociologie , Antropologie, Resurse Umane, Asistenţă Socială, Asistenţă Socială ID), Ştiinţe Politice (Ştiinţe Politice, Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză, Studii de Securitate – cu module opţionale în Limba Română, Engleză, Franceză), Teologie Baptistă, Teologie Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră), Teologie Romano-catolică şi Asistenţă socială.

Ponderea bacalaureatului la calcularea mediei de admitere diferă de la facultate la facultate, între 20% şi 70%.

Alte informaţii despre admiterea 2012 la UB se găsesc la http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-licenta.

La Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti, înscrierile pentru programele de licenţă la forma de învăţământ la distanţă încep luni, 16 iulie, iar cele pentru învăţământul cu frecvenţă sunt programate în perioada 17-21 iulie, potrivit site-ului instituţiei.

Evaluarea candidaţilor se va face exclusiv pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. „În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie cu cea a ultimului loc finanţat, aceştia vor fi departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii: 1 – nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat; 2 – nota obţinută la proba orală la limba şi literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc repartizat la taxă, vor fi toţi admişi”, se precizează în metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere.

ASE Bucureşti are disponibile, la cele 11 facultăţi ale sale, 2.700 de locuri.

Alte detalii despre admitere se găsesc la adresa de internet http://campus-virtual.ase.ro/Licenta/licenta/index-licenta.asp.

La Universitate de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, înscrierile pentru admitere au loc în perioada 16 – 22 iulie.

Repartizarea celor 800 de locuri finanţate de la buget este: Medicină – 430 de locuri, Medicină Dentară – 130 de locuri, Farmacie – 125 de locuri, Moaşe şi Asistenţă Medicală Generală – 75 de locuri, alte specializări (Balneofizioterapie, Laborator clinic, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară, Asistenţă Dentară, Asistenţă de Farmacie) – 40 de locuri, precizează reprezentanţii universităţii.

La toate facultăţile, candidaţii vor susţine o probă scrisă, în 25 iulie.

Pentru alte informaţii legate de admitere, candidaţii pot consulta pagina de internet a universităţii (http://umf.ro/index.php/ro/admitere.html).

Pentru 2012-2013, la învăţământul superior de stat au fost aprobate, la nivel naţional, 62.400 de granturi pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 35.600 de granturi pentru ciclul de studii universitare de master şi 3.000 de granturi pentru studiile de doctorat, potrivit cifrelor de şcolarizare de guvern în 24 mai.

Anul universitar 2012-2013 va fi, astfel, primul în care sunt alocate granturi (bani), şi nu locuri, la admiterea în anul I de studii.

Oficialii Ministerului Educaţiei precizau, în aprilie, că granturile de studiu se pot fracţiona, în condiţiile respectării capacităţii de şcolarizare. „De exemplu, o universitate care primeşte o mie de granturi le poate da toate pentru locurile bugetate sau le poate fracţiona. Altfel spus, pot fi date 500 de granturi pentru locurile bugetate, iar restul pentru locurile cu taxă, dar la care facultatea poate contribui cu o anumită sumă, iar studentul, cu restul. În schimb, universităţile nu vor mai putea percepe taxe mai mici decât costurile reale”, au explicat atunci oficialii ministerului.

Anul trecut, pentru studii universitare de licenţă au fost 62.850 de locuri, pentru masterat – 35.600 de locuri, iar pentru doctorat – 3.500.

UNIVERSITATEA DE STINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA -BUCURESTI

Modalitatea de admitere

Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat – limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

La Specializarea Peisagistică de la Facultatea de Horticultură, examenul de admitere conţine obligatoriu o probă practică eliminatorie care se susţine odată cu înscrierea, în cadrul căreia se vor testa calităţile concurenţilor în ceea ce priveşte:

 1. înţelegerea caracteristicilor peisajului reprezentat într-o fotografie;
 2. aptitudinea pentru desen, fără instrumente;
 3. desenul la scară al dimensiunilor şi obiectelor reale;
 4. vederea în spaţiu (reprezentări de volume în axonometrie: cub, prismă, piramidă, con, sferă);
 5. reprezentarea în triplă proiecţie ortogonală (plan, vedere frontală, vedere laterală).

Instrumentele necesare vor fi puse la dispoziţie de către comisie.

Candidaţii care au deja un portofoliu de desene se pot prezenta cu acestea. Mai multe detalii gasiti si pe http://www.usamv.ro   Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale:

 
 
FACULTATEA DE DREPT BUCUREŞTI
Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.11.74
E-mail: drept@utm.ro
Decan: conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas
I. Ciclul de studii universitare de licenţă:
 
Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Drept
Drept
240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
ZI / 450 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti /
100 de locuri,
Acreditată
 
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Drept internaţional şi european
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
2.
Dreptul afacerilor
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
3.
Ştiinţe penale
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
4.
Medierea conflictelor în drept
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
5.
Drept civil şi drept procesual civil aprofundate
60 de credite / 1 an
(2 semestre)
ZI,
Acreditată
50
III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul DREPT: Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Drept penal și Criminalistică.  

 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.26.80
Decan:prof. univ. dr. Viorel Iulian TănaseI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Psihologie
Psihologie
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 100 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti /
100 de locuri,
Acreditată
 
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Psihoterapii cognitiv-comportamentale
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
25
2.
Psihologia resurselor umane
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
25
3.
Tehnici de comunicare şi influenţă psihosocială
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
25
4.
Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
25
 
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4
Tel.: 021.330.10.83
Decan:conf. univ. dr. Iustin PriescuI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Informatică
Informatică
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 100 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti /
100 de locuri,

Acreditată
 
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Bucureşti
Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4
Tel.: 021.324.83.26
Decan:conf. univ. dr. Florin VăduvaI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Finanţe
Finanţe şi bănci
180 de credite / 3 ani (6 semestre)
ZI / 150 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti / 75 de locuri,
Acreditată
2.
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
180 de credite / 3 ani (6 semestre)
ZI / 50 de locuri,
Acreditată
ID Bucureşti / 100 de locuri,
Acreditată
3.
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
180 de credite / 3 ani (6 semestre)
ZI / 120 de locuri,
Acreditată
 
  
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Bănci şi pieţe financiare
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
2.
Politici financiare de întreprindere
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
3.
Managementul finanţării proiectelor europene
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
4.
Fiscalitate şi politici financiare
120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
ZI,
Acreditată
50
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE
Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4
Tel.: 021.330.20.61
E-mail: fssp@utm.ro
Decan:conf.univ.dr. Mariana COJOCI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învatamânt/
Număr de locuri
1.
Relaţii internaţionale şi studii europene
Relaţii internaţionale şi studii europene
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 60 de locuri,
Autorizată
2.
Ştiinte ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 50 de locuri,
Autorziată
3.
Ştiinţe politice
Ştiinţe politice
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 100 de locuri,
Autorizată
 
 
FACULTATEA DE MEDICINĂ
Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3
Tel.: 021.324.30.13
Decan:conf. univ. dr. Minerva GhinescuI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Sănătate
Medicină
360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
ZI/125 de locuri,
Acreditată
2.
Sănătate
Asistenţă medicală generală
240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
ZI / 50 de locuri,
Autorizată
 
II. Ciclul de studii universitare de master:
 
Nr. crt.
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ
Număr de locuri
1.
Medicină de dezastru
90 de credite / 3 semestre
ZI,
Acreditată
25
 
 
 
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3
Tel.: 021.325.14.16
Decan:prof. univ. dr. Doina Lucia GhergicI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Sănătate
Medicină dentară
360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
ZI / 100 de locuri,
Acreditată
2.
Sănătate
Tehnică dentară
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 25 de locuri,
Acreditată
 
II. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ: Protetică, Endodonţie, Odontoterapie, Implantologie, Ortodonţie, Reabilitare orală
 
 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE TÂRGU JIU
Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj
Tel.: 025.322.11.16
Decan:conf. univ. dr. Ion NeamţuI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 100 de locuri,
Acreditată
2.
Adminstrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 50 de locuri,
Autorizată
3.
Economie
Economia mediului
180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
ZI / 50 de locuri,
Autorizată
 
 
FACULTATEA DE DREPT TÂRGU JIU
Târgu Jiu, Strada Nicolae Titulescu nr. 26, jud. Gorj
Tel.: 025.321.03.03
Decan:conf. univ. dr. Anica MerişescuI. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ/
Număr de locuri
1.
Drept
Drept
240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
ZI / 150 de locuri,
Acreditată
  
 
Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni:
 
 • 31 iulie 2012;
 • 28 septembrie 2012, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.
 
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatul facultăţilor (Calea Văcăresti nr. 187 și nr. 189, sector 4, strada Gheorghe Petrascu nr. 67A, sector 3 – București,  Bd. Nicolae Titulescu nr. 26 și str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 – Tg Jiu), în două perioade:
 • 2 iulie 2012 – 30 iulie 2012 pentru sesiunea din data de 31 iulie 2012, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400;
 • 3 septembrie 2012 – 26 septembrie 2012 pentru sesiunea din data de 28 septembrie 2012, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă ş
i master se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se calculează ca medie aritmetică între media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2012 pentru studii universitare de licenţă.

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între media/nota obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2012 pentru studii universitare de master.


Lista actelor şi documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă:
 
 • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile liceale în România:
a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original si în copie legalizată;
b) în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de licenţă la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie legalizată, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;
c) diploma de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii altor facultăţi;
d) declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
e) certificat de nastere în copie legalizată;
f) certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
h) 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
i) buletin de identitate/carte de identitate în copie;
j) un dosar-plic
 
 • Candidaţii care au urmat studiile liceale în străinătate:
a) diploma de bacalaureat, în original si copie legalizată, si atestatul emis de direcţia de specialitate din M.E.C.T.S. de recunoastere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
b) declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
c) copia legalizată a certificatului de nastere si, după caz, traducerea legalizată în limba română;
d) copia legalizată a certificatului de căsătorie si, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);
e) certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S., în cazul candidaţilor străini;
f) adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competent străină;
g) trei fotografii tip carte de identitate;
h) actul de identitate/pasaportul în copie legalizată si, după caz, traducerea legalizată în limba română;
i)    un dosar plic
 
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2011-2012 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate, precum si faptul că nu a fost eliberată diploma.
 
 
Admiterea în ciclul de studii universitare de master
Concursul de admitere se desfăşoară într-o singură sesiune:
 
 • 28 septembrie 2012.
 
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de master se face în perioada 3 septembrie 2012 – 26 septembrie 2012 pentru sesiunea din data de 28 septembrie 2012, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400, la sediile Universității: Calea Văcărești nr. 187 si nr. 189, sector 4, strada Gheorghe Petrașcu nr. 67A, sector 3 – București.
 
Lista actelor şi documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:
 
 • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile universitare de licenţă în România:
a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original si în copie legalizată;
b) diploma de licenţă si suplimentul la diplomă, în original si copii legalizate;
c) în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licenţă si suplimentul la diplomă în copii legalizate, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;
d) declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
e) certificat de nastere în copie legalizată;
f) certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
h) 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
i) buletin de identitate/carte de identitate în copie;
j) un dosar-plic.
 
 
 • Candidaţii care au urmat studiile universitare de licenţă în străinătate
a) diplomei de bacalaureat, în original si copie legalizată, si atestatul emis de direcţia de specialitate din M.E.C.T.S. de recunoastere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
b) diploma de licenţă si suplimentul la diplomă, în original si copii legalizate, si atestatul emis de direcţia de specialitate din M.E.C.T.S.
de recunoastere/echivalare a diplomei de licenţă;
c) declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitant în România, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le
oferă;
d) copia legalizată a certificatului de nastere si, după caz, traducerea legalizată în limba română;
e) copia legalizată a certificatului de căsătorie si, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);
f) certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S., în cazul candidaţilor străini;
g) adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinta este eliberată de o autoritate competentă străină;
h) trei fotografii tip carte de identitate;
i) actul de identitate/pasaportul în copie legalizată;
j) un dosar plic.
 
 
Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2011-2012 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licenţă în anul 2012, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior, în care se menţionează media generală de la licenţă, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate, precum si faptul că nu a fost eliberată diploma.Pentru anul universitar 2012-2013, taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

 • Programele de studii de licenţă ale facultăţilor Medicină şi Medicină Dentară: 300 lei
 • Programele de studii de licenţă ale facultăţilor Asistenţă Medicală Generală şi Tehnică Dentară: 250 lei
 • Celelalte programe de studii de licenţă: 80 lei
 • Studii universitare de master: 100 lei
 
 
Informaţii privind admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Medicină Dentară – septembrie 2012.FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI

 • Reducere de 5% în cazul achitării integrale a taxei anuale de studii până la data de 10 octombrie 2012;
 • Reducere de până la 10% în anul I de studii pentru laureaţii olimpiadelor naţionale;
 • Reducere de până la 10% în cazul înscrierii unui al doilea membru al familiei (soţ-soţie, părinte-copil, fraţi-surori) la studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii;
 • Reducere de până la 10% la una dintre facultăţi, în cazul studenţilor care urmează simultan studii de licenţă la două facultăţi ale Universităţii;
 • Spaţii de învăţământ ultramoderne, Aula Magna – peste 600 locuri, săli de curs, săli de seminar, săli de lectură şi amfiteatre ultramoderne;
 • Burse de performanţă, burse acordate de către agenţi economici privaţi, burse de mobilităţi ERASMUS – Franţa, Spania, Danemarca, Anglia, Germania, Austria, Letonia, Turcia;
 • Librărie, bibliotecă virtuală;
 • Acces la baza de date internaţională Springerlink, cu articole din diverse domenii ştiinţifice, fără percepere de taxe suplimentare;
 • Cămin-hotel, cantină-restaurant, club studenţesc, săli de fitness, copy center, wi-fi.
 

Mai multe detalii pe http://www.bioterra.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: